"shadow disappears" — Słownik kolokacji angielskich

shadow disappears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień znika
  1. shadow rzeczownik + disappear czasownik
    Zwykła kolokacja

    Then the shadow would disappear once more into another part of the house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo