"shadow drops" — Słownik kolokacji angielskich

shadow drops kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow drops
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień przycicha
  1. shadow rzeczownik + drop czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow could have dropped him with a single shot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo