"Shadow hears" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow hears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień słyszy
  1. shadow rzeczownik + hear czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Shadow could hear the sound of a voice across the wire.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo