"Shadow says" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień oznacza
  1. shadow rzeczownik + say czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Shadow had said he would be there a half an hour ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo