"shadow looms" — Słownik kolokacji angielskich

shadow looms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień wyłania się
  1. shadow rzeczownik + loom czasownik
    Silna kolokacja

    The shadow of his father loomed large over him even in death.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo