"Shadow passes" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow passes kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow passes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień mija
  1. shadow rzeczownik + pass czasownik
    Luźna kolokacja

    And then a shadow passed over the top of him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo