"shadow creeping" — Słownik kolokacji angielskich

shadow creeping kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow creeps
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień skradając się
  1. shadow rzeczownik + creep czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow crept forward to the front of the house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo