"shadow shifts" — Słownik kolokacji angielskich

shadow shifts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiany cienia
  1. shadow rzeczownik + shift czasownik
    Zwykła kolokacja

    I moved my feet again, watching shadows shift across me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo