"Shadow tells" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow tells kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień mówi
  1. shadow rzeczownik + tell czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Shadow told me the places where things are going to happen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo