KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow crossing" — Słownik kolokacji angielskich

shadow crossing kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow crosses
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krzyżowanie się cienia
  1. shadow rzeczownik + cross czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They both looked up as a shadow crossed the light.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo