"shadow hides" — Słownik kolokacji angielskich

shadow hides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kryjówki cienia
  1. shadow rzeczownik + hide czasownik
    Zwykła kolokacja

    Somehow Nick thought this stranger knew just where he was, even if the window's shadow might hide him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo