"shadow darkening" — Słownik kolokacji angielskich

shadow darkening kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow darkens
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień przesłaniając
  1. shadow rzeczownik + darken czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Again the shadow darkened the Sun, and this time it did not pass.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo