"shadow darkens" — Słownik kolokacji angielskich

shadow darkens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień przesłania
  1. shadow rzeczownik + darken czasownik
    Zwykła kolokacja

    Again the shadow darkened the Sun, and this time it did not pass.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo