"Shadow wants" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow wants kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień chce
  1. shadow rzeczownik + want czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Shadow wanted to discover the professor and keep it quiet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo