BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(5) faint, pale, light, humped
Kolokacji: 4
(6) mere, stark, exaggerated
Kolokacji: 3
(7) gray, white, inky, somber
Kolokacji: 4
(11) sharp, harsh, crisp
Kolokacji: 3
(14) silent, furtive, invisible
Kolokacji: 3
(15) fleeting, momentary
Kolokacji: 2
(16) cold, damp, dusty
Kolokacji: 3
(18) dappled, mottled
Kolokacji: 2
(19) distorted, misshapen, twisted
Kolokacji: 3
(21) flickering, crooked, slanting
Kolokacji: 3
1. flickering shadow = drgający cień flickering shadow
2. crooked shadow = zakrzywiony cień crooked shadow
3. slanting shadow = przekręcając cień slanting shadow
(22) sudden, winged, swift
Kolokacji: 3
(23) jagged, ragged
Kolokacji: 2
(25) new, late-afternoon
Kolokacji: 2
(26) angular, circular, pointed
Kolokacji: 3
(27) broad, wide, sweeping
Kolokacji: 3
(28) permanent, perpetual, constant
Kolokacji: 3
(30) dramatic, towering, formidable
Kolokacji: 3
(31) liquid, transparent
Kolokacji: 2
(32) curved, sinuous
Kolokacji: 2
(33) spidery, thickening
Kolokacji: 2
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.