"shadow hangs" — Słownik kolokacji angielskich

shadow hangs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): linie cienia
  1. shadow rzeczownik + hang czasownik
    Zwykła kolokacja

    Through a back window he saw another shadow hanging above the ground.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo