"Shadow hangs" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow hangs kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow hangs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Linie cienia
  1. shadow rzeczownik + hang czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Through a back window he saw another shadow hanging above the ground.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo