BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(4) play, economy, move
Kolokacji: 3
(5) Secretary, Leader, secretary
Kolokacji: 4
(6) Magazine, show
Kolokacji: 2
(7) box, area, Heart
Kolokacji: 3
1. shadow world = cień świat shadow world
2. Shadow Man = Cień człowiek Shadow Man
3. shadow figure = liczba cienia shadow figure
4. shadow shape = kształt cienia shadow shape
5. shadow pattern = wzór cienia shadow pattern
6. shadow image = obraz cienia shadow image
7. shadow effect = efekt cienia shadow effect
(9) puppetry, mask, dance
Kolokacji: 3
(10) boxing, Boxer
Kolokacji: 2
(11) theater, ministry
Kolokacji: 2
(12) line, factory
Kolokacji: 2
(13) King, realm
Kolokacji: 2
(14) pass, Zone, detail
Kolokacji: 3
(15) portfolio, Traffic
Kolokacji: 2
(16) Mountain, banking
Kolokacji: 2
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.