"Shadow takes" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień bierze
  1. shadow rzeczownik + take czasownik
    Silna kolokacja

    Then he caught movement several feet away and a small shadow took form.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo