"shadow pattern" — Słownik kolokacji angielskich

shadow pattern kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzór cienia
  1. shadow rzeczownik + pattern rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The moonlight made delicate shadow patterns about this place, and the night wind was warm and caressing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo