"shadow takes" — Słownik kolokacji angielskich

shadow takes kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow takes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień bierze
  1. shadow rzeczownik + take czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then he caught movement several feet away and a small shadow took form.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo