"Shadow intends" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow intends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień ma zamiar
  1. shadow rzeczownik + intend czasownik
    Luźna kolokacja

    The Shadow had intended to take him alive, but the battle was now life or death.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo