"warm shadow" — Słownik kolokacji angielskich

warm shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciepły cień
  1. warm przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They sit beside each other in the warm shadows of the living room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo