"shadow image" — Słownik kolokacji angielskich

shadow image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz cienia
  1. shadow rzeczownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Daylight (and shadow images) can then pass directly through a thick solid-concrete wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo