"shadow shape" — Słownik kolokacji angielskich

shadow shape kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kształt cienia
  1. shadow rzeczownik + shape rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A shadow shape moved from the floor and blended with the maroon hangings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo