"shadow surrounded" — Słownik kolokacji angielskich

shadow surrounded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień otoczył
  1. surround czasownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The liner was a grainy photocopy, a picture of an old gravestone dappled with shadow and sunlight, surrounded by pine needles and twining kudzu vines.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo