"Shadow Man" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow Man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień człowiek
  1. shadow rzeczownik + man rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Shadow Man" is a fine book, expertly written and full of imaginative details.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo