"Shadow cloaked" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow cloaked kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień skrył
  1. cloak czasownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All three saw The Shadow, fully cloaked, as he drove forth from the cabin.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo