"strong shadow" — Słownik kolokacji angielskich

strong shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): silny cień
  1. strong przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The scientists, using pictures that had strong shadows, were able to calculate the angle of the sun to fix the location.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo