"protective shadow" — Słownik kolokacji angielskich

protective shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ochronny cień
  1. protective przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Kim stood up next to him and hauled him firmly back into the protective shadow of the lock.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo