"shadow world" — Słownik kolokacji angielskich

shadow world kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień świat
  1. shadow rzeczownik + world rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But this creepy shadow world simply had become too much for her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo