"Shadow gets" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow gets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień dostaje
  1. shadow rzeczownik + get czasownik
    Luźna kolokacja

    The Shadow got out of his car and examined the sign.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo