"paint shadows" — Słownik kolokacji angielskich

paint shadows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cienie farby
  1. paint czasownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The thin winter sun painted long shadows from the linked stones.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo