"shadow figure" — Słownik kolokacji angielskich

shadow figure kolokacja
Popularniejsza odmiana: figure of the Shadow
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liczba cienia
  1. shadow rzeczownik + figure rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They were shadow figures in a world momentarily more real than their own.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo