"shadow goes" — Słownik kolokacji angielskich

shadow goes kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow goes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień idzie
  1. shadow rzeczownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    The Shadow went to a room on the second floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo