"Shadow enters" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow enters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień wchodzi
  1. shadow rzeczownik + enter czasownik
    Zwykła kolokacja

    The shadow of a person enters several times on the way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo