"shadow appears" — Słownik kolokacji angielskich

shadow appears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień pojawia się
  1. shadow rzeczownik + appear czasownik
    Silna kolokacja

    Data saw a shadow appear in the man's dark eyes on the last words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo