"shadow says" — Słownik kolokacji angielskich

shadow says kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow says
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień oznacza
  1. shadow rzeczownik + say czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow had said he would be there a half an hour ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo