"shadow lays" — Słownik kolokacji angielskich

shadow lays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieśni cienia
  1. shadow rzeczownik + lay czasownik
    Silna kolokacja

    He turned toward the west, and his shadow lay before him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo