"Shadow makes" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow makes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień robi
  1. shadow rzeczownik + make czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    He stood so close to the window that his shadow made the office seem dark.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo