BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
5. shadow begins = cień zaczyna się shadow begins
6. shadow comes = cień nadchodzi shadow comes
  • He stood so close to the window that his shadow made the office seem dark.
  • The shadows can make the ball difficult to see late in the morning.
  • The Shadow had made the statement as a simple fact.
  • The Shadow made his presence known for the first time.
  • The Shadow had made for that door just past the edge of the house.
  • The Shadow made no effort to answer that question - yet.
  • The Shadow made one last effort to find his way to freedom.
  • The Shadow made a more minute search of the place.
  • The Shadow had made it possible for the search to continue.
  • The shadows made it impossible for him to tell anything about her.
9. shadow seems = cień wydaje się shadow seems
10. shadow lays = pieśni cienia shadow lays
14. Shadow goes = Cień idzie Shadow goes
15. Shadow knows = Cień wie Shadow knows
19. Shadow turns = Cień skręca Shadow turns
20. Shadow sees = Cień widzi Shadow sees
28. Shadow waits = Cień czeka Shadow waits
29. Shadow watches = Cień patrzy Shadow watches
30. Shadow finds = Cień znajduje Shadow finds
36. Shadow hears = Cień słyszy Shadow hears
37. Shadow speaks = Cień mówi Shadow speaks
39. shadow hides = kryjówki cienia shadow hides
40. Shadow swings = Drgnięcia cienia Shadow swings
42. Shadow returns = Powroty cienia Shadow returns
43. Shadow uses = Cień używa Shadow uses
48. Shadow says = Cień oznacza Shadow says
50. Shadow drops = Cień przycicha Shadow drops
51. shadow covers = cień przykrywa shadow covers
53. Shadow catches = Cień łapie Shadow catches
54. Shadow wants = Cień chce Shadow wants
55. Shadow tells = Cień mówi Shadow tells
57. Shadow arrives = Cień nadchodzi Shadow arrives
58. Shadow starts = Cień zaczyna się Shadow starts
59. shadow deepens = cień pogłębia się shadow deepens
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.