"Shadow sees" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow sees kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień widzi
  1. shadow rzeczownik + see czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Shadow could see the truth of what had happened here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo