ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Shadow turns" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow turns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień skręca
  1. shadow rzeczownik + turn czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Shadow turned toward the door of the room in which he stood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo