"Shadow disappears" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow disappears kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow disappears
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień znika
  1. shadow rzeczownik + disappear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then the shadow would disappear once more into another part of the house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo