"Shadow begins" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow begins kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow begins
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień zaczyna się
  1. shadow rzeczownik + begin czasownik
    Zwykła kolokacja

    Before I could make up my mind, however, the shadow began to move.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo