"shadow begins" — Słownik kolokacji angielskich

shadow begins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień zaczyna się
  1. shadow rzeczownik + begin czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Before I could make up my mind, however, the shadow began to move.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo