ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow covers" — Słownik kolokacji angielskich

shadow covers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień przykrywa
  1. shadow rzeczownik + cover czasownik
    Zwykła kolokacja

    I knew she was there when her shadow covered my face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo