"shadow stretches" — Słownik kolokacji angielskich

shadow stretches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień wystawia na próbę
  1. shadow rzeczownik + stretch czasownik
    Zwykła kolokacja

    His shadow, black and very long, stretched far out in front of him to the point the way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo