"shadow passing" — Słownik kolokacji angielskich

shadow passing kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow passes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejazd cienia
  1. shadow rzeczownik + pass czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And then a shadow passed over the top of him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo