"shadow seems" — Słownik kolokacji angielskich

shadow seems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień wydaje się
  1. shadow rzeczownik + seem czasownik
    Silna kolokacja

    The Shadow had not seemed to make a single movement.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo